Nacionalni Park Krka


Krka

Nacionalni Park Krka nalazi se u Šibensko-Kninskoj županiji i dio je toka rijeke Krke. Rijeka Krka se prostire od svog izvora u podnožju planine Dinare 3km sjeveroistočno od Knina, do svog ušća u Jadransko more duga 72.5km. Krka je nacionalnim parkom proglašena 1985.g., a 1997.g. su revidirane granice park. Tako se danas Nacionalni park Krka proteže 50 kilometara, dva kilometra nizvodno od Knina pa do grada Skradina, obuhvačajući ušće i 3.5km rijeke Čikole. Prirodni fenomem Nacionalnog park Krka je sedam sedrenih slapova s ukupnim padom od 224m.

Slapovi su redom: Bilušića buk (nalazi se 9km nizvodno od Knina, širok je 100m, visinska razlika 22m. Do njega se dolazi cestom Knin – željeznička cesta Radučić, te zadnjih par stotina metara treba propješačiti). Drugi je Slap Brljan (nalazi se dva kilometra nizvodno od Bilušića buka i sa svojom širinom od 180m i padom od 15.5m se ulijeva u Ćorića jezero. Do njega se dolazi cestom Knin – Kistanje i s obe strane rijeke se nalaze vidikovci sa prekrasnim pogledom na Slap Brljan). Treći slap je Manojlovački slap (nalazi se pola kilometra nizvodno od Brljana. Svojom dužinom od 500m i ukupnom visinom od skoro 60m prozvan je najljepšim slapom. Do njega se dolazi cestom Knin – Kistanje i najljepši pogled je sa ruba kanjona na bukovačkoj strani). Četvrti slap je Slap Rošnjak (nalazi se kilometer nizvodno od Manojlovačkog slapa.

Sa svojom širinom od samo 40m i ukupnom visinom od 8.4m ovo je najmanji slap Nacionalnog parka Krka. Do njega se isto dolazi cestom Knin - Kistanje). Peti slap po redu je Miljacka slap (nalazi se kilometer nizvodno od Rošnjaka i sastoji se od tri veće i nekoliko manjih sedrenih stepenica ukupne visine od 23.8m. Do njega se dolazi cestama Knin – Kistanje ili Oklaj – Drniš, ali individualni posjet slapu nije moguć jer se do njega može doći isključivo kroz prostor Hidroelektrane “Miljacka”). Šesti slap je Roški slap (nalazi se 14km nizvodno od Miljacka slapa. Sastoji se od niza malih kaskada, rukavaca i otočića. Svojom ukupnom dužinom od 650m, najvećom širinom od 450m i visinskom razlikom od 22.5m utječe u Visovačko jezero. Do njega se dolazi cestom Šibenik – Pakovo selo – Širitovci, ili rijekom od Skradinskog buka).

Sedmi i posljednji slap Nacionalnog parka Krka je Skradinski buk (nalazi se 13km nizvodno od Roškog slapa. Na 800m ukupne dužine te 400m širine slapa, preko 17 stepenica zajedničkim snagama se slijevaju rijeka Krka i rijeka Čikola. Definitivno prizor koji sve posjetitelje parka ostavlja bez daha. Do Slapa se dolazi cestom Šibenik – Skradin ili Knin – Skradin, te rijekom iz pravca Šibenik - Skradin). Osim slapova ne smijemo zaboraviti Visovačko jezero te otočić Visovac na jezeru. 1445.g. na otočiću Visovac sagrađen je franjevački samostan Majke od Milosti te crkva Gospe Visovačke, što cijeli otočić pretvara u bajkovitu cjelinu. Ova destinacija je “must see” tako da obavezno odvojite jedan dan svog ljetovanja i posjetite Nacionalni park Krka.